Zaměstnanci školy

 

Vedení školy

Ředitel

Mgr. Dagmar Kalousková

Zástupce ředitele, vých. poradce

Mgr. Libuše Laláková

Třídní učitelé

1. třída

Mgr. Alena Kolaříková

2. třída

Mgr. Anna Koděrová

3. třída

Mgr. Dita Paťhová

4. třída

Mgr. Michaela Maule

5. třída

Mgr. Marie Čiháková

6. třída

Mgr. Michaela Mrkusová

7. třída

Mgr. Roman Klinger

8. třída

Ing. Robert Riedel

9. třída

Mgr. Petr Pánek

Ostatní učitelé

Matematika

Jana Doležalová

Matematika, Informatika, TV

Denisa Králová

Anglický jazyk

Klára Kubičinová

Tělesná výchova

Tomáš Fúsek

Vychovatelé a asistenti pedagoga

Vychovatelka ve ŠD

Mgr. Blanka Baranovská

Vychovatelka ve ŠD

Bc. Lenka Němečková

Vychovatelka ŠD, asistent pedag.

Veronika Vondráčková

Asistent pedagoga

Jana Chroustovská

Asistent pedagoga

Jana Jandusová

Správní zaměstnanci

Vedoucí stravování

Lenka Hýblová

Kuchařka

Zlatica Veverková

Kuchařka

Romana Horvatovičová

Uklízečka

Tamara Kočková

Uklízečka

Iva Lorenzová

Uklízečka

Tatiana Plešingrová

Domovník

Břetislav Jehlička

Správce počítačové sítě

Tomáš Samek

 
Developed by: Tomáš Fúsek ml., 2009