Vyhodnocení programu "Volný čas 2015"

Přínos projektu pro cílové skupiny:   Prostřednictvím projektu se žáci zapojili do nabízených celoročních volnočasových aktivit. Využili nejen pravidelně konaných zájmových kroužků, které již naše škola tradičně organizuje, ale i nově vytvořeného kroužku, který se zájmem navštěvovali. Účastnili se také turnajů a soutěží, které organizovala naše škola, DDM Děčín, SLŠ a SOŠ
čtěte dále ...

Účelné trávení volného času dětí v Mikulášovicích

V letošním roce jsme opět podali žádost o finanční podporu do dotačního programu "Volný čas 2015". Byli jsme podpořeni částkou 30 000 Kč. Získanou dotaci použijeme na obnovení vybavení sportovních a umělecky zaměřených kroužků. Založíme nový sportovní kroužek KIN-BALLu. 
čtěte dále ...
Developed by: Tomáš Fúsek ml., 2009