Volnočasové aktivity mikulášovických dětí

Naše škola získala finanční podporu z dotačního programu "Volný čas 2014", který podporuje pravidelné a dlouhodobé aktivity dětí a mládeže. 
Prostřednictvím projektu se žáci zapojili do nabízených celoročních volnočasových aktivit. Využili nejen pravidelně konaných zájmových kroužků, které již naše škola tradičně organizuje, ale i nově vytvořených kroužků, které se zájmem navštěvovali. Účastnili se také turnajů a soutěží, které organizovala naše škola, DDM Děčín, SLŠ a SOŠ sociální Šluknov a Šluknovská liga. Učili se tak účelně trávit svůj volný čas, rozvíjet své zájmy a koníčky. Všichni účastníci projektu ocenili modernizaci vybavení a koupi materiálu přímo souvisejícího s volnočasovými aktivitami.
Pomocí projektu jsme organizovali a pořádali celoroční volnočasové aktivity pro děti a mládež z Mikulášovic. Podpořili jsme a rozšířili zájmové kroužky, které již tradičně naše škola organizuje a podařilo se nám vytvořit i nové pravidelné volnočasové aktivity. Do těchto pravidelných aktivit se nám podařilo začlenit sociálně slabé děti a zapojit neorganizované děti. Důsledně jsme propagovali účelné trávení volného času našich žáků, snažili jsme se v nich probudit zájem o různé aktivity, jak sportovní, tak i umělecky zaměřené, vedli jsme je ke koníčkům, které by je zaujaly a oni by se jim věnovali i v dalším životě. 
Díky projektu jsme nakoupili materiál a vybavení přímo související s volnočasovými aktivitami, zájmové kroužky jsme podpořili modernizací vybavení, které je potřebné k realizaci jejich činnosti. 
Projekt byl pozitivně přijat jak žáky, tak pedagogy. Pro naši školu byl jednoznačně přínosný. 

Developed by: Tomáš Fúsek ml., 2009