DUM

čtěte dále ...

Vyhodnocení projektu Nežiji sám, ale uprostřed druhých

Školní projekt „Nežiji sám, ale uprostřed druhých“ proběhl v Základní škole Mikulášovice a bylo splněno 100% naplánovaných výstupů. Celý projekt se skládal z pěti tematických bloků. Bloky začínaly přípravou žáků v jednotlivých předmětech, pokračovaly zážitkovými programy, po kterých následovaly návazné aktivity a reflexe každého bloku. Během projektu bylo vyrobeno a ve
čtěte dále ...

Příroda za školou

Tematický blok „Příroda za školou“ byl zaměřen na ochranu životního prostředí. V rámci tohoto bloku proběhla beseda s ekologickou tématikou, všichni žáci se aktivně podíleli na péči o zeleň v okolí školy a na úklidu školního prostranství. Následnou aktivitou byl výtvarný projekt „Chráníme životní prostředí“. Součástí bloku byla sběrová akce „Šetrné papírování“, při
čtěte dále ...

Dědo, vyprávěj

Tematický blok „Dědo, vyprávěj“ se věnoval stáří, minulosti a historii. Žáci z prvního stupně navštívili dům pro seniory, připravili si program pro seniory a besedovali s nimi. Vyrobili a předali starým lidem dárečky. Žáci z druhého stupně se seznámili s historií našeho města a minulostí blízkého okolí. Zúčastnili se besedy o památkách města
čtěte dále ...

Nebezpečí drog

12. listopadu proběhla v naší škole beseda s panem Pabianem na téma nebezpečí drog. Beseda byla poutavá, žáky velmi zaujala a čas, který byl na ni vyčleněný, utekl jako voda. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací a bylo na nich znát, že cítí to nebezpečí, které drogy přinášejí. Po tomto programu
čtěte dále ...

Zdravý životní styl

V listopadu navštívila naši školu paní Čapíková, která vyučuje na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Rumburku. Připravila si pro žáky přednášku o zdravém životním stylu, hygieně v dospívání, negativním vlivu kouření na dětský organismus a zdravé výživě. Závěrem odpověděla žákům na několik zajímavých dotazů.
čtěte dále ...

Houby

Dne 8. 10. 2013 přišly k nám do školy dvě členky mykologického sdružení, paní Reintschová a paní Tichá. Obě nám vyprávěly o houbách a kladly nám otázky, na které jsme měli odpovídat. Na závěr jsme si mohli prohlédnout různé druhy hub. V žádném případě z této přednášky nebyl nikdo otrávený J. Přednáška se všem
čtěte dále ...

Jiný svět

                Ve středu 9. 10. 2013 proběhl jeden z pěti tematických bloků našeho projektu „Nežiji sám, ale uprostřed druhých“, který se jmenuje „Jiný svět“, je zaměřený na rozvoj etické výchovy ve škole a prostřednictvím exkurze v Ústavu sociální péče v Lobendavě seznámil žáky se světem handicapovaných
čtěte dále ...

Nežiji sám, ale uprostřed druhých

               Naše škola přihlásila svůj projekt „Nežiji sám, ale uprostřed druhých“ do rozvojového programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Předložený projekt byl schválen a byla
čtěte dále ...
Developed by: Tomáš Fúsek ml., 2009