Vyhodnocení rozvojového programu MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2015“

 Naše škola získala finanční podporu 18 990,- Kč. Pedagogičtí pracovníci se individuálně věnovali žákům - cizincům po vyučování několikrát týdně v kroužcích výuky českého jazyka. Připravovali si vhodné výukové materiály pro žáky nejen do hodin českého jazyka, ale i do jazykových kroužků. Došlo k těsnější a intenzivnější spolupráci s rodiči těchto žáků. 
čtěte dále ...

Vyhodnocení programu "Volný čas 2015"

 Přínos projektu pro cílové skupiny:   Prostřednictvím projektu se žáci zapojili do nabízených celoročních volnočasových aktivit. Využili nejen pravidelně konaných zájmových kroužků, které již naše škola tradičně organizuje, ale i nově vytvořeného kroužku, který se zájmem navštěvovali. Účastnili se také turnajů a soutěží, které organizovala naše škola, DDM Děčín, SLŠ a SOŠ
čtěte dále ...

Vyhodnocení projektu Nežijeme vedle sebe, ale žijeme spolu

 Školní projekt „Nežijeme vedle sebe, ale žijeme spolu“ proběhl v Základní škole Mikulášovice a bylo splněno 100% naplánovaných výstupů. Celý projekt se skládal ze šesti tematických bloků. Bloky začínaly přípravou žáků v jednotlivých předmětech, pokračovaly zážitkovými programy, po kterých následovaly návazné aktivity a reflexe každého bloku. Během projektu bylo vyrobeno a
čtěte dále ...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULÁŠOVICE SLAVÍ 130 LET TANEČNÍ ZÁBAVA PRO RODIČE A OSTATNÍ PŘÁTELE ŠKOLY

V sobotu 14. listopadu 2015 proběhla taneční zábava v nově otevřeném Slovanském domě. Zábavu zahájila paní ředitelka Dagmar Kalousková a požádala všechny hosty o uctění památky všech obětí teroristického atentátu v Paříži minutou ticha. I přes tento smutný začátek se zábava rozběhla v plném proudu. Taneční skupina Stars nám předvedla
čtěte dále ...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULÁŠOVICE SLAVÍ 130 LET DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Sobota 14. listopadu 2015 se stala slavnostním dnem pro všechny učitele, zaměstnance a ostatní přátele naší školy. Ve 14 hodin nás navštívili naši bývalí zaměstnanci, žáci a někteří rodiče naších současných žáků na Dni otevřených dveří, aby si naši školu prohlédli a oslavili s námi 130. výročí jejího založení. Slavnostní
čtěte dále ...

Ředitelské volno

 V pondělí 16. 11. 2015 je ředitelské volno. Škola, školní jidelna a školní družina jsou uzavřeny.
čtěte dále ...

BESEDA S ARCHIVÁŘI

V úterý 10. listopadu navštívili naši školu archiváři z Okresního archivu v Děčíně a připravili si pro žáky sedmé, osmé a deváté třídy zajímavou besedu. Seznámili je s významem a funkcí archivnictví, s prací archivářů a promítli jim historické fotografie našeho města, které jsou v děčínském archivu uloženy. Ve druhé
čtěte dále ...

NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE S FYZIKÁLNÍMI POKUSY

  NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE S FYZIKÁLNÍMI POKUSY V pátek 6. listopadu večer se sešli žáci 7. třídy ve škole. Nejprve si připravili úžasné občerstvení. Umíchali si výbornou česnekovou pomazánku, nazdobili chlebíčky a jednohubky a nakrájeli doma upečené bábovky, perníky a jiné sladké dobroty. Po 19. hodině se všichni přesunuli do učebny fyziky,
čtěte dále ...

PUTOVÁNÍ SKŘÍTKA ČEŘÍNKA VE VODÁCH ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

  Ve čtvrtek 5. listopadu proběhl v naši škole výchovně vzdělávací program, který si pro naše žáky připravili zástupci Českého Švýcarska paní Judová a pan Vencko. Prvňáčci i druháčci procestovali se skřítkem Čeřínkem vody Českého Švýcarska a společné dobrodružství se jim zajisté líbilo.  Mgr. Libuše Laláková
čtěte dále ...

Slavíme 130 let

    Den otevřených dveří a Taneční zábava pro rodiče a ostatní přátele školy.
čtěte dále ...

ŠKOLNÍ DRUŽINA

  V měsíci říjnu si děti uspořádaly oblíbený piknik, občerstvení bylo různorodé a všem moc chutnalo. Dalším zpestřením odpoledních činností byla návštěva místního Květinářství Sonia. Děti si prohlédly vystavený sortiment a krásnou podzimní výzdobu. Protože byly opravdu hodné, dostaly od p. Kocourkové sladkou odměnu.  Veronika Vondráčková
čtěte dále ...

VÝCHOVNÝ KONCERT

Ve čtvrtek 22. 10. 2015 navštívili žáci naší školy výchovný koncert. Děti z prvního stupně se seznámily s folkovou hudbou, starší žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí ze začátků skupiny Beatles a poslechli si několik jejich krásných písniček.
čtěte dále ...

130 LET - 2. AKCE - PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Ve středu 14. 10. 2015 se uskutečnila již druhá akce ke 130. výročí založení naší školy. Na podzimní tvoření, které proběhlo ve školní jídelně, dorazilo hodně šikovných zájemců. Mezi krásnými výrobky ze sena se objevili nejen ježci, myšky a kočky, ale i věnečky a podzimníčci. Naše milé paní kuchařky zajistily
čtěte dále ...

BESEDA O HOUBÁCH

  Naši školu opět navštívili členové mykologického kroužku a seznámili žáky 5. a 6. třídy s různými druhy jedlých i jedovatých hub. Děkujeme za poučení a hezké ukázky. Mgr. Libuše Laláková
čtěte dále ...

130 LET - 1. AKCE - BIATLONOVÝ BĚH S UKÁZKOVÝMI SPORTY

První akcí, která proběhla ke 130. výročí založení naší školy, bylo sportovní odpoledne v areálu kasáren. Učitelé ve spolupráci s vedoucím kroužku biatlonu panem Němečkem a turistického kroužku panem Fúskem připravili závod v biatlonu a přidaných disciplínách (lukostřelba, hod na cíl a překážková dráha). Závodilo se ve dvojicích - dospělý
čtěte dále ...

Ohlédnutí za prázdninami

Nejoblíbenější částí školního roku jsou letní prázdniny. Škoda jen, že tak rychle uběhnou. Pravidelnou součástí těchto prázdnin bývá tábor. Věřte, nevěřte, ale ten letošní byl už jednadvacátý. Místem našeho pobytu se na dvanáct červencových dnů stala chata MUHU v Jindřichově (Lučany nad Nisou). Přestože Jizerské hory už z minulých táborů docela dobře
čtěte dále ...

Dokážu to!

V pátek 4. září proběhl v areálu koupaliště a fotbalového hřiště již tradiční školní projekt "Dokážu to!". Žáci závodili ve věkově smíšených družstvech, starší se starali o mladší a společně plnili úkoly na patnácti stanovištích. Na prvním místě se umístilo družstvo Natálie Horáčkové, na druhém místě družstvo Damiána Richtera a
čtěte dále ...

Slavnostní zahájení školního roku 2015 - 2016

 Prázdniny byly opravdu krásné, počasí nám přálo a sluníčko svítilo jako o závod. Přesto však utekly jako voda a všichni jsme se museli vrátit do školních lavic. Naše nové prvňáčky doprovodili do školy maminky, tatínkové, babičky i dědečkové. Ve škole je přivítala paní učitelka Koděrová, paní ředitelka Kalousková a paní
čtěte dále ...

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY

Devět let uteklo jako voda a naši deváťáci stojí na prahu další etapy svého života. V úterý 23. 6. se sešli se svými učiteli, rodiči a prarodiči v obřadní síni Městského úřadu v Mikulášovicích, aby společně zavzpomínali na svou školní docházku a rozloučili se se svou základní školou.  Mgr. Libuše Laláková
čtěte dále ...

Soutěž ve sběru PET lahví

V úterý 23. 6. proběhlo v tělocvičně vyhodnocení soutěže ve sběru PET lahví. Nejlepší sběrači byli odměněni pěknými cenami. Jak to dopadlo? Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet kg 1. Belanec Jakub 4 330,0 2. Hajná Anna 2 319,4 3. Kőgler Denis 3 268,7 4. Riedelová Michaela 5 169,7 5. Havlíček Vít 2 166,9 6. Skukálek Milan 2
čtěte dále ...

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

V pondělí 22. 6. čekal naše prvňáčky slavnostní den. Skládali čtenářský slib a byli pasováni na čtenáře. Každý prvňáček přečetl krátký text a dokázal tak, že se doopravdy naučil číst. Potom byl žáky z 9. třídy pasován na čtenáře a obdržel krásnou pohádkovou knížku. Slavnostní akt probíhal v režii třídních
čtěte dále ...

Výlet na Tanečnici

Dne 12. června se druháci vydali na svůj školní výlet a zároveň tak završili třídní projekt nazvaný Rodné město – rozhledna Tanečnice. Cestou hledali a plnili úkoly, které je přivedly až k sladkému pokladu. Po opečení vuřtíků a prohlídce okolí z ptačí perspektivy se vydali zpět domů. Mgr. Alena Kolaříková  
čtěte dále ...

LETNÍ ATLETICKÁ OLYMPIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Děti, které chodí do školní družiny závodili na tradiční letní olympiádě
čtěte dále ...

VÝLET NA MALOU SKÁLU

V pátek 12. června se většina žáků 8. třídy zúčastnila výletu na Malé skále v rekreačním středisku Ara. Odjížděli jsme brzy ráno z dolního nádraží a cestovali jsme asi 4 hodiny. Když jsme dorazili do střediska, paní nás mile přivítala a my jsme se uchýlili do chatek. Nějaký čas jsme
čtěte dále ...

Výlet do Kleiwelky

Dne 12. 6. 2015 jsme se vydali na školní výlet do Kleinwelky. Prohlédli jsme si mnoho modelů dinosaurů v životní velikosti, užili si spoustu atrakcí a různých prolézaček. V parku jsme strávili asi 4 hodiny a bylo to tam SUPER. Všem se asi nejvíce líbil konec, protože uprostřed areálu byla fontána a
čtěte dále ...

UMÍM SI PORADIT

Ve čtvrtek 11. 6. 2015 proběhl v naší škole školní projekt Umím si poradit. Žáci si během něho vyzkoušeli, jak by se dokázali zachovat při mimořádné události. V pětičlenných družstvech hledali úkoly a odpovídali na otázky, které se týkaly ochrany člověka za mimořádných situací.   
čtěte dále ...

VÝLET NA GRABŠTEJN

Prvňáčci a třeťáci se 29. května vydali na školní výlet na hrad Grabštejn. Nejprve si užili divadelní pohádku, kde rozhodovali, jak bude děj pokračovat. Po vydatné svačině si v doprovodu průvodkyně v dobových šatech prohlédli celý hrad a všichni si mohli zazvonit na věžní zvon. Nakonec si pohráli v dětském koutku v půdních prostorách
čtěte dále ...

Najdete nás na Facebooku

Navštivte nás na Facebooku                             
čtěte dále ...

Odpoledne u hasičů

 ODPOLEDNE U HASIČŮ   V pátek 5. 6. 2015 se děti ze školní družiny zúčastnily exkurze do místní hasičské zbrojnice. Po příchodu se rozdělily do tří skupin a postupně zhlédly vybavení hasičské zbrojnice, protipožární oblečení a vozový park hasičů. Trpělivost a ochota p. Charváta, p. Opočenského a p. Linharta byla dětmi náležitě oceněna.
čtěte dále ...

Škola hrou 2015

 ŠKOLA HROU   U příležitosti dne dětí proběhlo 1. června 2015 v Základní škole v Mikulášovicích netradiční vyučování. Žákům bylo nabídnuto celkem 16 různých vyučovacích hodin, ze kterých si podle svého zájmu vybrali čtyři různé hodiny. Někteří si vybrali pokusy, jiní setkání s historií i současností Mikulášovic, další se zapojili do soutěží Riskuj, Milionář, Hop
čtěte dále ...

Den dětí 2015

 DEN DĚTÍ V sobotu 30. června 2015 se uskutečnilo v Ráji poutníků již tradiční zábavné odpoledne, které se konalo u příležitosti Dne dětí. Počasí nám opravdu přálo, takže si děti připravené soutěže a různé atrakce dostatečně užily. Házely na cíl, závodily na chůdách, poznávaly různé věci hmatem, prolézaly „strachovým“ pytlem, lovily rybičky, skákaly
čtěte dále ...

Kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Naší škole se podařilo zajistit pro žáky druhého stupně týdenní konverzační kurz anglického jazyka s anglickým lektorem - rodilým mluvčím, který probíhal 11. - 15. 5. 2015 v prostorách naší školy a který zajistila agentura Talk Talk (www.talktalk.sk).  Výuka probíhala 3 hodiny denně od pondělí do pátku. Zájemci byli rozděleni do
čtěte dále ...

Cyklistický kurz

Ve spolupráci se Schrödingerovým institutem a její Cyklistickou akademií Šluknovska (CAŠ) jsme uspořádali tento týden cyklistický kurz pro žáky z naší školní družiny. Kluci i děvčata si přivezli do školy svá kola a po skončení vyučování si na plácku za školou vyzkoušeli své cyklistické umění. Rozjížděli se, brzdili, jeli přes
čtěte dále ...

Exkurze do Bíliny

Ve čtvrtek 30. dubna se žáci 6., 8. a 9. třídy vypravili na naučný výlet do severočeského dolu Bílina a hnědouhelné elektrárny Ledvice. V ranních hodinách se všichni scházíme na náměstí a pěkným autobusem míříme směr Bílina. Při příjezdu už nás oslňuje velikost elektrárny, která patří mezi největší v ČR.
čtěte dále ...

My se školy nebojíme

Ve středu 15. dubna se zaplnila školní třída malými předškoláky, kteří se přišli seznámit se školním prostředím a se svou budoucí paní učitelkou. Vyzkoušeli si skřítkovou řeč, naučili se hlásit v lavicích a odpovídat hlasitě paní učitelce na její otázky. Společné hodiny pro rodiče s dětmi budou pokračovat do konce
čtěte dále ...

Přemyslovci v Mikulášovicích

Je možné, aby se téměř celý přemyslovský rod vtěsnal do malého sálu naší tělocvičny? Soubor Pernštějni nám v pondělí 13. dubna již podruhé ukázal, že to možné je. Žáci 3. až 9. ročníku se vtipně a poutavě přenesli staletími, aby poznali první přemyslovské krále, hašteřící se knížata, ale také nejmocnější
čtěte dále ...

Městská knihovna Rumburk

V úterý 31. 3. 2015 se žáci 4. třídy zúčastnili exkurze do Městské knihovny v Rumburku. Seznámili se s ilustracemi J. Lady, Z. Milera, H. Zmatlíkové a O. Sekory. Dozvěděli se zajímavosti z jejich života a co je v jejich tvorbě nejvíce inspirovalo. Se zaujetím poslouchali úryvky z knih. Zajímalo
čtěte dále ...

Šikovné ruce 2015

Ve středu 1. dubna 2015 proběhl ve škole školní projekt Šikovné ruce. Všichni žáci si předem vybrali jednu z osmnácti pracovních dílen, které pro ně učitelé připravili. V té, která je zaujala, celé středeční dopoledne pracovali a stvořili opravdu pěkné výrobky.  Mgr. Libuše Laláková  
čtěte dále ...

Noc s Andersenem 2015

I letos proběhla na naší škole z pátku 27. 3. na sobotu 28. 3. 2015 akce nazvaná Noc s Andersenem. Zúčastnilo se jí 21 druháčků, kteří ve třech sedmičlenných družstvech plnili osm úkolů, které byly tentokráte směřované k dílu Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Trasa, kterou děti zdolávaly pouze
čtěte dále ...

Setkání učitelů

U příležitosti Dne učitelů se ve čtvrtek 26. 3. 2015 konalo tradiční setkání současných i bývalých učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Tentokrát proběhlo v restauraci U Vladařů. U výborného jídla a krásně připravené tabule si všichni rádi popovídali a odreagovali se od všedních starostí. Poděkování patří paní Vladařové za vytvoření
čtěte dále ...

Šetrné papírování 2015

V pátek 27. 2. 2015 proběhl svoz nasbíraného odpadového papíru. Nasbírali jsme společně 7 020 kg papíru. Pořadí-Jméno-Třída-Kg 1. Horáček 3. 1236 2. Riedelová 5. 1064,8 3. Paťhová 9. 528 4. Zajacová 3. 377,5 5. Krpálková 2. 238 6. Havlíček 2. 186,8 7. Weihs 9. 177 8. Poliaková 2. 149 9. Podoláková T. 3. 145 10. Mokrejš 2. 101,1 11. Bohuněk 4.
čtěte dále ...

Oblastní kolo recitační soutěže v Rumburku

Městského kola přehlídky mladých recitátorů“Dětská scéna 2015“ pořádaného Domem dětí a mládeže Rumburk dne 11. 3. 2015 se zúčastnilo celkem 42 dětí ze ZŠ a Gymnázia. Za naši školu bojovalo 8 recitátorů. Andrea Fúsková a Lucie Vajsová získaly cenu poroty a postoupily do okresního kola. Denisa Podoláková získala zvláštní cenu.
čtěte dále ...

Kytarový koncert

Ve čtvrtek 19. 2. 2015 navštívil naši školu kytarista pan Stanislav Barek, který po lednových koncertech v USA a v Mexiku navštívil své rodné město Vilémov a při té příležitosti zahrál našim žákům krásné melodie na svou kytaru. Děkujeme za krásný zážitek.  Mgr. Libuše Laláková  
čtěte dále ...

Recitační soutěž 2015

 Ve čtvrtek 19. února se konalo školní kolo tradiční recitační soutěže. Do uměleckého přednesu se zapojilo celkem 41 žáků z první až deváté třídy. Soutěžili v pěti kategoriích. Stejně jako v loňském roce, byli i letos recitátoři z nižších ročníků v přesile, ale na kvalitě jednotlivých vystoupení to opravdu nebylo
čtěte dále ...

Sport z nás dělá kamarády

Sobota 24. a neděle 25. ledna byly v naší tělocvičně ve znamení volejbalu. Naši a rumburští mladí volejbalisté se sešli na společném minisoustředění. Společně jsme si zatrénovali, zahráli hry a sportovní soutěže. Večer jsme se posilnili jídlem z přinesených zásob a potom jsme šli bobovat na svah k tělocvičně. Když
čtěte dále ...

Dětský karneval s krásnými vílami

V neděli 8. února 2015 se Slovanský dům zaplnil spoustou krásných masek. O zábavné odpoledne se již tradičně postarali učitelé a učitelky z mikulášovické základní a mateřské školy. V maskách víl, rusalek a vodníků připravili dětem veselé soutěže a různé závody. Hlavním bodem programu byla soutěž masek, která byla rozdělena
čtěte dále ...

Zápis do 1. třídy

Ve středu 4. února 2015 proběhl v Základní škole v Mikulášovicích zápis žáků do 1. třídy. Do školy se dostavilo celkem 32 předškoláků, z toho bylo 22 dívek a 10 chlapců. Jeden chlapec se kvůli nemoci dostaví k zápisu v náhradním termínu. 26 žáků bylo přijato a v září nastoupí
čtěte dále ...

Vánoční koncert v kostele

Už se stalo tradicí, že každoročně pořádá Základní škola Mikulášovice ve spolupráci s Mateřskou školou Mikulášovice vánoční koncert v kostele. Tento rok se koncert uskutečnil na svátek Tří králů. Svým zpěvem nás potěšily děti ze školky, pěvecký sbor ZŠ Mikulášovice a Mikulášovický pěvecký sbor. Své nadání předvedly i žačky Základní
čtěte dále ...

Vánoční přání

  Veselé Vánoce a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2015 přejí žáci a zaměstnanci Základní školy Mikulášovice
čtěte dále ...

Vánoční hry 2014

Poslední den před vánočními prázdninami se sešli žáci ze druhého stupně v tělocvičně, kde pro ně byly připraveny Vánoční hry. Všichni byli rozděleni do sedmičlenných družstev a soutěžili ve sportovních disciplínách na několika připravených stanovištích. Sportovní dopoledne se vydařilo a můžeme už jen všem popřát hezké vánoční prázdniny. Mgr. Libuše Laláková
čtěte dále ...

Vánoční hrátky 2014

Vánoční hrátky připravují již tradičně žáci 9. třídy pro kamarády z přípravné třídy a z 1. stupně naší školy. Společně plánují program hrátek a připravují soutěže pro žáky. Žáci se učí plánovat, spolupracovat, řešit problémy s přípravou akce, kultivovaně vystupovat a komunikovat ve skupině vrstevníků i s mladšími žáky. Letos si
čtěte dále ...

Vánoční besídka ve školní družině

Před Vánoci proběhla ve školní družině tradiční vánoční besídka, na kterou se děti velmi těšily. Donesly si z domova napečené cukroví, od vychovatelek dostaly teplý ovocný čaj a výborné domácí vafle se šlehačkou. Děti ochutnávaly cukroví, aby jim lépe ubíhal čas, než družinu navštíví Ježíšek. Společně si zazpívaly vánoční koledy,
čtěte dále ...

Beseda s policisty ve školní družině

Dne 15. prosince navštívili děti ve školní družině členové Policie ČR. Pan Bc. Zdeněk Podolák, Zdeněk Mocík a Radek Medek, kteří pracují na policejní stanici ve Velkém Šenově, připravili pro děti poutavou přednášku o náplni práce policisty, o bezpečnosti v silničním provozu a v neposlední řadě jim představili konkrétní policejní pomůcky.
čtěte dále ...

Exkurze do vánočních Drážďan

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se zájemci ze 7. - 9. třídy zúčastnili výletu do Drážďan. Ráno jsme odjížděli vlakem z dolního nádraží a cesta nám rychle utekla. Když jsme dorazili na hlavní nádraží do Drážďan, hned jsme vyrazili poznávat krásy i historii města. Naším prvním místem, které jsme navštívili,
čtěte dále ...

Vánoční trhy s Mikulášem

  Ve čtvrtek 4. prosince nás navštívil čert a Mikuláš v podání žáků letošní deváté třídy. Program byl úžasný a natolik zábavný, že čas vymezený besídce utekl mnohem rychleji, než by si všichni zúčastnění přáli. Na organizátorech bylo vidět nadšení, s jakým se besídky zhostili. Vánoční trhy ukázaly, jak jsou naše
čtěte dále ...

Šluknovská liga - přehazovaná

Ve středu 26. listopadu hostila naše škola týmy z okolních škol, které se pravidelně účastní Šluknovské ligy. Tentokrát se soutěžilo v přehazované. Na prvním místě se umístila Základní škola Rumburk - Tyršova, na druhém místě Základní škola Jiříkov a třetí místo obsadila naše Základní škola Mikulášovice. Našim sportovkyním blahopřejeme!  
čtěte dále ...

Šluknov - město poezie

Ve středu 19. listopadu přijali recitátoři naší školy pozvání Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve Šluknově k účasti na přehlídce poezie. Členové našeho začínajícího dramatického kroužku se ctí reprezentovali mikulášovickou školu a přispěli k opravdu hezkému kulturnímu zážitku.   
čtěte dále ...

Burza škol v Rumburku

11. listopadu se vycházející žáci naší školy zúčastnili Burzy škol v Rumburku. Všichni zájemci o další studium se na jednom místě seznámili s nabídkou studia na školách v Ústeckém kraji a získali spoustu cenných informací.   
čtěte dále ...

Beseda s panem Pabiánem

Dne 6. listopadu jsme se s naší 9. třídou již podruhé zúčastnili besedy s panem Pavlem Pabiánem, který přednáší žákům a studentům například na téma drogy, drogová závislost, AIDS, vztahy mezi lidmi. Dal nám jasně najevo, že s těmito závislostmi nesouhlasí, a proto předává své zkušenosti mladé generaci. Přednáška byla
čtěte dále ...

Prezentace VOŠ a SOŠ Varnsdorf

V pondělí 3.11 se žáci 9. třídy zúčastnili prezentace střední odborné školy Varnsdorf. Zavítali k nám tři učitelé, kteří nám představili jednotlivé studijní obory na střediscích školy – Mariánská, Karolíny Světlé a Bratislavská. Prezentace se nám moc líbila a mnohým z nás pomohla při rozhodování, kam si podat přihlášku.    
čtěte dále ...

Prezentace Gymnázia Rumburk

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 se 9. třída zúčastnila besedy se zástupci rumburského gymnázia. Byla to první akce, která se týkala výběru střední školy a našeho dalšího studia. Svou školu prezentovali společně s paní ředitelkou a výchovnou poradkyní i dva studenti gymnázia. Dozvěděli jsme se, co nám škola může nabídnout
čtěte dále ...

Lesní zvířata

V pátek 24. 10. 2014 navštívil naši školu pan Vencko, který si připravil pro děti z přípravné třídy a z 1. stupně základní školy zajímavé povídání o lese a o zvířatech, které v něm žijí. Dětem se nejvíce líbily exponáty, které přinesl pan Vencko s sebou a které si mohly na
čtěte dále ...

Exkurze v Děčíně

V úterý 21. 10. 2014 se 8. a 9. třída zúčastnila besedy v Děčíně s názvem „Láska ano, děti ještě ne“. Přednášku vedl gynekolog MUDr. Petr Kovář. Hlavním tématem byly druhy antikoncepce a jejich použití. Na programu byly i vtipné chvilky. Pan doktor nám například pouštěl ultrazvuk miminka, který vypadal, jako když startuje
čtěte dále ...

Kuba na kole

Zeměpisná beseda Na začátku října zavítal na naši základní školu cestovatel Martin Stiller, aby žákům představil jeden v mnoha ohledech výjimečný kout Země – ostrov Kubu. Během dvouhodinové besedy nám poutavě a vtipně povyprávěl o svých zážitcích a promítl nám fotografie, které při toulkách Kubou pořídil často přímo ze sedla kola.
čtěte dále ...

Animace k výuce německého jazyka

29. a 30. září jsme navázali spolupráci s organizací Tandem. Paní Kateřina, která pod hlavičkou tohoto sdružení pracuje, si připravila motivační programy pro žáky prvního, druhého a šestého ročníku. Žákům se tento animační program líbil a těší se na jeho říjnové pokračování.  Mg. Libuše Laláková  
čtěte dále ...

Sbíráme houby

V úterý 23. září proběhla ve škole beseda o houbách pro žáky 5. a 6. ročníku. Členové mykologického spolku si připravili zajímavé povídání o lese, o přírodě a hlavně o houbách jedlých i nejedlých. Samozřejmě žáky varovali i před houbami jedovatými. Výstava hub, které mykologové přinesli na ukázku, byla opravdu
čtěte dále ...

Dokážu to !

V pátek 5. 9. 2014 připravili učitelé pro své žáčky už tradiční školní projekt "Dokážu to!". V tento sportovně zaměřený den má každý možnost něco dokázat, ať už se jedná o sportovní výkon, pomoc mladšímu kamarádovi nebo se neztratit na trase a šťastně doběhnout do cíle. Letos nám počasí opravdu
čtěte dále ...

Letní prázdniny ve školní družině

Letos v létě byla školní družina otevřena pro zájemce první a poslední prázdninový týden. Připravili jsme si pro děti různé akce. Nejdříve jsme navštívili květinářství Sonia. Prohlédli jsme si vystavené zboží a paní Kocourková všem dětem ochotně odpovídala na jejich všetečné otázky. Nakonec děti dostaly sladkou odměnu. Další den jsme
čtěte dále ...

Plavání

V loňském školním roce se zúčastnili žáci z přípravné, první, druhé a třetí třídy plaveckého výcviku. Na konci června byli za svou snahu odměněni mokrým vysvědčením. 
čtěte dále ...

Tábor 2014

Táborové ohlédnutí Letní tábor pro děti je neodmyslitelnou součástí našich hlavních prázdnin. Je to neuvěřitelné, ale ten letošní byl v pořadí již dvacátý. Po letech jsme udělali změnu a vypravili jsme se do Krkonoš. Naším přechodným domovem se staly Rozhled a Mařenka – dvě horské chaloupky nacházející se ve výšce 1208
čtěte dále ...

Školní akademie 2014

Blížil se konec školního roku a škola žila svou školní akademií. Každou volnou chvilku věnovali žáci se svými učitelkami nápadům a následnému nácviku svého originálního vystoupení. V úterý 24. června 2014 v 16 hodin to všechno vypuklo. Děti byly napjaté, učitelky a učitelé nervózní.....ale všechno dopadlo na výbornou. Ze zcela zaplněného
čtěte dále ...

Výlet 7. třídy do Sloupu

Žáci a žákyně 7.ročníku se dne 20.6.2014 vypravili na školní výlet. Ve Sloupu navštívili skalní hrad, v podhradí pak stánky se suvenýry, Samuelovu vyhlídku, změřili velikost pětsetleté lípy, podívali se na téměř rozpadlou barokní kapli, která stojí nedaleko zámku. Výlet zakončili v Novém Boru. I když počasí nám příliš nepřálo,několikrát jsme
čtěte dále ...

Veselý pátek třináctého

I když byl pátek třináctého, šesťáky to neodradilo a sešli se k večeru u paní učitelky Lalákové a Kubičinové. Zahráli si orientační hru, běhali po lese kolem koupaliště, hledali záludné otázky a luštili tajné heslo. Vše dobře dopadlo, nikdo se v lese neztratil, všichni se vrátili v pořádku a tři závodní
čtěte dále ...

Školní výlet 6. třídy

Ve čtvrtek 5. června odjeli žáci šesté třídy se svou třídní učitelkou Klárou Kubičinovou na školní výlet do Nových Křečan. Ubytovali se v chatě Sempra a díky krásnému počasí si výlet náležitě užili. Koupali se v bazénu, opékali si vuřty, hráli různé společenské hry a noční schovávanou. Výlet se jim
čtěte dále ...

Školní akademie

V úterý 24. 6. 2014 v 16 hodin pořádá ZŠ Mikulášovice ve Slovanském domě ŠKOLNÍ AKADEMII. Žáci základní školy se představí v krátkém dramatickém, hudebním nebo tanečním vystoupení. Součástí programu je pasování prvňáčků na čtenáře a slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky. ZVEME VŠECHNY RODIČE A OSTATNÍ VEŘEJNOST!  
čtěte dále ...

Školní výlet 2. a 3. třídy

V pátek 6. června vyrazili žáci ze 2. a 3. třídy na školní výlet do Děčína. Nejprve si prohlédli zámek, po kterém je provedla komtesa a pověděla jim mnoho zajímavostí. Za každou správně zodpovězenou otázku, kterou jim položila, získali peníz do měšce. Získané peníze pak vyměnili za pamětní list. V
čtěte dále ...

ZÁBAVNÍ PARK BELLANTIS V LIPSKU

V úterý 3. června se někteří žáci ze 6. a 8. třídy zúčastnili výletu do zábavního parku Bellantis v Lipsku.  Cesta do Lipska byla docela dlouhá, ale dalo se to přežít. Když jsme dorazili do parku, netušili jsme, co nás čeká. Jen co jsme prošli vstupní branou a viděli všechny ty
čtěte dále ...

Škola hrou

V pátek 30.5.2014 se konal projektový den,,ŠKOLA HROU´´.Děti byly ve skupinkách po 9 -10 žácích z různých tříd a každou vyučovací hodinu navštívily jiného vyučujícího, který pro ně měl připravenou netradiční a zajímavou činnost. 
čtěte dále ...

IQLANDIA Liberec

Ve čtvrtek 29. 5. 2014 se žáci ze 4. a 5. třídy zúčastnili exkurze v iQlandii v Liberci. Žáci si prohlédli jednotlivé expozice a zhlédli tematickou science show, která nabízela možnost zapojení žáků do jednotlivých experimentů. Všichni se vrátili nadšení. 
čtěte dále ...

Afrika

V pátek 23. 5. se žáci z naší školy společně se žáky z Dolní Poustevny zúčastnili diashow manželů Špillarových. Tématem besedy byla Jižní Afrika. Manželé Špillarovi nás zavedli na výpravu po Jižní Africe a své vyprávění doprovodili promítáním fotografií africké přírody, které pořídili na svých cestách. Obdivovali jsme stolové hory, duté kameny, písečné duny,
čtěte dále ...

Muzeum hygieny v Drážďanech

Žáci 7. - 9. třídy se dne 27.5.2014 zúčastnili exkurze do Muzea hygieny v Drážďanech. V muzeu se bohužel nesmělo fotit, tak alespoň pár momentek z vydařené cesty za poznáním.                                           
čtěte dále ...

Školní zahrada

S pěkným počasím opět ožila školní zahrada, kterou využívají nejvíce děti, které navštěvují školní družinu. V dubnu děti vyráběly hadrovou čarodějnici, která následně ozdobila vatru u Slovanského domu. Čarodějnice se moc povedla, nakonec byla docela škoda, že se musela „upálit“. Na školní zahradě přibyl nový dřevěný altánek, ve kterém mohou děti
čtěte dále ...

Tonda Obal

V pondělí 26.5. 2014 se celá naše škola zúčastnila přednášky o třídění odpadu. Všichni žáci byli zapojeni do aktivit, které si pro nás přednášející připravili. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí.                                        
čtěte dále ...

Šluknovská liga - vybíjená

Ve středu 21. 5. 2014 se dívky ze základní školy zúčastnily turnaje ve vybíjené, která se konala v Jiříkově. Dívky vybojovaly společnými silami 2. místo, za které obdržely diplom a sladkou odměnu. Spokojeně a s radostí se vrátily domů. Neminula je ani pochvala a odměna od paní  ředitelky.                                                                                                           Jiřina Sedláčková, 9. třída 
čtěte dále ...

Školní výlet 1. třídy

Každý školní rok končí tradičně školními výlety. V pátek 16.5. jako první v řadě vyjeli naši prvňáčkové. Navštívili rekreační středisko Natura Rumburk, kde strávili příjemné dopoledne mezi zvířátky. Mohli si je nejen prohlédnout, ale i pohladit a nakrmit.                        
čtěte dále ...

Šluknovská liga - flórbal

Ve středu sedmého května jsme se s panem učitelem Plešingrem vypravili na každoroční Šluknovskou ligu ve florbale, která se konala v rumburské hale u koupaliště. Již před začátkem turnaje jsme tajně doufali, že bychom mohli vyhrát. Po konci ligy se naše předpoklady potvrdily. Skončili jsme bez prohry a obdrženého gólu.
čtěte dále ...

Průběžné výsledky ve sběru PET lahví k 30. 4. 2014

Stále probíhá sběr PET lahví. Sešlapané plastové lahve noste do sběrného dvora v úterý od 15 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 10.30 hodin. Sběr bude probíhat přibližně do poloviny června. Poté bude soutěž vyhodnocena.
čtěte dále ...

Přemyslovci

V pondělí 28. 4. 2014 se žáci ze 3. - 9.třídy zúčastnili výchovně-vzdělávacího programu Přemyslovci. Představení, které proběhlo ve Slovanském domě, se všem líbilo.  V pondělí 28. dubna jsme se ráno vypravili do Slovanského domu, kde nás místo prvních dvou vyučovacích hodin čekalo poučné a zároveň zábavné vystoupení s názvem Přemyslovci. Dva
čtěte dále ...

Pomáháme Zemi

 V rámci školního projektu "Pomáháme Zemi" uklízeli naši žáci v pátek 25. dubna 2014 okolí své školy, části našeho města a koupaliště. Počasí se vydařilo a všichni odvedli velký kus práce.
čtěte dále ...

Šetrné papírování

V pátek 25. 4. 2014 v 8.00 hodin proběhla sběrová akce „Šetrné papírování“. V tento den byl odvezen starý papír, který naši žáci nasbírali. Podařilo se jim odevzdat celkem 6 498 kg papíru. 
čtěte dále ...

Šikovné ruce 2014

Tvořivé vyučování V úterý 25.3. ožila naše škola tvořením a vyráběním. Probíhal projektový den „ Šikovné ruce“. Jednotliví učitelé připravili pro žáky tvůrčí dílny a ti si podle svého zájmu vybrali. Nabídka činností byla pestrá. 1. -  4. tř.: velikonoční slepice, výroba hračky (medvěd), velikonoční závěs, pečení a zdobení perníčků,
čtěte dále ...

Recitace 2014

Recitační soutěž má na naší škole dlouholetou tradici. Pravidelně vždy několik žáků postoupí i do okresního kola v Děčíně. To letošní se konalo koncem března a měli jsme v něm tentokrát jen jednoho zástupce. Naši školu reprezentovala Andrea Fúsková z 5. třídy. Do krajského kola sice nepostoupila, ale ve velké konkurenci obstála a
čtěte dále ...

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem 2014 Celorepublikového projektu Noc s Andersenem, který se konal letos již po čtrnácté, se zúčastnila i ZŠ Mikulášovice – tento rok už po čtvrté. Akce je zaměřena na rozvoj čtenářství, přiblížení literatury žákům a mládeži a k podpoře jejich vlastního čtení knih. Žáci 2. třídy procházeli v průběhu
čtěte dále ...

Matematický klokan 2014

Mezinárodní soutěž, které se zúčastňují žáci a studenti ze 49 států světa, vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1994, kdy byla ve Štrasburku založena asociace Klokan bez hranic, se rozšířila do dalších zemí. V ČR se soutěže zúčastňuje asi 320 000 žáků. Soutěží se ve 4 kategoriích:
čtěte dále ...

Můj velký kamarád - zápis 2014

Ve středu 29. ledna 2014 jsme opět přivítali naše předškoláky u zápisu do 1 třídy. O děti, které se letos dostavily do školy, se v rámci školního projektu Můj velký kamarád postarali žáci 8. ročníku. Provedli malé kamarády i s jejich rodiči po škole, ukázali jim naše nové vybavení a
čtěte dále ...

Exkurze v Drážďanech 2013

Dne 17. 12. 2014 jsme navštívili Vánoční trhy v Drážďanech. Při té příležitosti jsme si prohlédli krásné kostely a památky. Nadchla nás celá atmosféra kolem opravených kostelů a vžili jsme se do děje staré historie. Také jsme mohli vidět archeology, kteří zkoumali část podzemních chodeb, a nakonec i nádherný
čtěte dále ...

Exkurze v Sebnitz

Dne 6. 9. 2013 se žáci 7. a 9. třídy pod vedením uč. Žemlové a uč. Klingera zúčastnili exkurze umělých květin v Sebnitz. Žáci si mohli prohlédnout různé techniky a výroby umělých květin nebo se podívat na dokumentární film o starší výrobě. V malém krámku jsme si pak mohli koupit jeden
čtěte dále ...

Letní tábor 2013

  Již mnoho let je nezbytnou součástí hlavních prázdnin letní tábor. Ten letošní byl v historii naší školy devatenáctý v řadě. Pošesté jsme vyrazili do Kořenova - malé vesničky nacházející se na rozmezí krásné krajiny Jizerských hor a Krkonoš. Chata Zvonice nás přivítala jako své staré známé. Od 28.7. - do 9.8.  tu
čtěte dále ...
Developed by: Tomáš Fúsek ml., 2009