Vyhodnocení rozvojového programu MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2015“

Naše škola získala finanční podporu 18 990,- Kč. Pedagogičtí pracovníci se individuálně věnovali žákům - cizincům po vyučování několikrát týdně v kroužcích výuky českého jazyka. Připravovali si vhodné výukové materiály pro žáky nejen do hodin českého jazyka, ale i do jazykových kroužků. Došlo k těsnější a intenzivnější spolupráci s rodiči těchto žáků.   
čtěte dále ...

Rozvojový program pro žáky - cizince v roce 2015

Rozvojový program MŠMT "Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí na rok 2015" Naše škola byla opět podpořena v rámci rozvojového programu MŠMT. Žáci - cizinci budou navštěvovat kroužky českého jazyka, bude jim věnována individuální péče v hodinách českého jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu,
čtěte dále ...
Developed by: Tomáš Fúsek ml., 2009