Školní vzdělávací program

Ve škole probíhá vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základnní vzdělávání Tvořivá škola pro všechny, který je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
čtěte dále ...

Školní projekty

Školní projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků i celé školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projekty motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů. Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Podrobně zpracované školní
čtěte dále ...
Developed by: Tomáš Fúsek ml., 2009